A vizuális kommunikáció

Talán még soha nem volt akkora jelentősége a vizualitásnak, mint manapság. A kütyük világában pedig ez még hangsúlyosabbá válik. Na de mi is a vizuális kommunikáció, amivel a kütyük és egyéb eszközök oly hatásosan manipulálnak tömegeket?

A vizualitás ősi igénye

Elég régre vissza kell mennünk ahhoz, hogy megértsük a vizualitás jelentőségét, hiszen már az őskorban megjelent az az igény, hogy ne csak lássunk, hanem láttassunk is dolgokat. Tekintve azt a tényt, hogy az ember előbb rajzolt, minthogy megtanult volna írni, pláne olvasni, így a kommunikációnak ez a formája kiemelkedő helyet foglalt el már a kezdetektől is az ember életében.

A képi kommunikáció 

Tény, hogy a rajzok megelőzték a betűk megjelenését, sőt maguk a betűk „ősei” is végső soron rajzokból, rajzolt formákból nőtték ki magukat. A korai kommunikációban az ősember barlangrajzok segítségével jelenítette meg a környezetét, az információ átadása mellett egyfajta korai önkifejezésnek is hangot adva a képek által. Nincs ez másképp ma sem: sőt, az igazi kommunikációs előretörés a technológia fejlődésével vált és válik egyre szélesebb körben elterjedté.

A vizuális kommunikáció formái

A kommunikáció célja szerint létezik művészi, információs, műszaki, reklám-jellegű vizuális kommunikáció. A közvetítés eszköze alapján természetes (ember, állat, növény) vagy mesterséges (rajz, festmény, fotó, írás, elektronikus stb) formái léteznek. Kiterjedése alapján pedig történhet síkban, térben és időben. Bármelyiket is vegyük górcső alá, mindegyik végső célja a feladó és a vevő közötti információáramlás megvalósulása.

Az információáramlás

Alapvetően tehát létezik egy feladó vagy küldő és egy befogadó vagy vevő ebben a történetben. A kettő közötti csatorna lehet pl maga az internet, az eszköz pedig akármelyik erre alkalmas kütyü. Ami nem mindegy, az maga az üzenet, az információ milyensége. Ami ugye lehet tájékoztató jellegű, informáló, de közvetíthet érzést, gondolatokat, vagy akár eszméket stb. 

Mi hiteles?

Kardinális kérdés, hogy mi illetve ki számít hitelesnek? A közelmúltban még szinte bármelyik ismertebb gondolkodó, tudós, művész a maga területén hitelesnek számított. Aztán más idők jöttek, megjelentek az influencerek, véleményvezérek, akik egy nagy része végső soron olyan információ továbbítása mellett áll ki, ami éppenséggel a saját egyéni érdekeit szolgálja. Hm, tényleg akkor mi ma a hiteles…?

Vizuális kódok

Na de maradjunk a vizualitás információ átadásánál, annak is az ún kódjainál. Változatos lehetőségeink vannak információt közvetíteni mások felé: színek, formák, textúrák, anyagok stb széles spektruma áll rendelkezésünkre e tekintetben. A túl sok viszont akár problémás is lehet, illetve sokszor szükséges hogy értsük ugyanazt a kódrendszert, ami alapján egy adott vizuális élmény ér minket pl absztrakció, ikonok, szimbólumok stb. 

Mennyi az annyi?

Nem egyszerű megtalálni azt az egyensúlyt, ami nemhogy nem sérti mások érzékszerveit, de még örömöt is közvetít feléjük. Illetve hogyan tegyünk szert a kódok megértésére? Ilyen esetekben kell megkeresni azokat a valóban hiteles személyeket, akik a saját szakmájukban úgymond számítanak, pl elismert festők, zenészek, szobrászok, mint a vizuális kommunikáció képviselői.

Shopping Cart
Scroll to Top